februari 2018

-7 februari Ipse Nootdorp
-9 februari Indrinken Carnavals wagens.
-10 februari Dweilen door de stad
-11 februari Dringersgat (Gilze)
-12 februari Kinderdagverblijf ( besloten)
-12 februari Kakofonie , dweilen door de stad.
-13 februari Verzorgingshuis de Buytenweye
-13 februari Afsluiting Carnaval bij de Belhamels